Hermannin rengaslenkki, esteetön polku, Soini. Kuva: Jani Ojala
-

Kuuden tähden reitistö kuntoon ja tunnetuksi hankevoimin!

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoimassa Kuuden tähden reitistö -hankekokonaisuudessa on kartoitettu alun perin kuuden kunnan alueella kulkeneen yli 400 kilometriä pitkän vaellusreitistön nykytila ja reittien käyttöaste. Tavoitteena on ollut kompakti, hyvin ylläpidetty reitistö, joka tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.

Hanketyön ensimmäisessä vaiheessa luotiin yhteydet alueen maanomistajiin ja yhdistyksiin, joiden kanssa tehtävä yhteistyö onkin avainasemassa. Alueen ulkoilu- ja retkipaikkoja on rakennettu ja kunnostettu paikallisten yhdistysten ja toimijoiden voimin Leader-rahoituksella.

Viestintähankkeessa eri viestintäkanavia hyödyntämällä lisätään Kuuden tähden reitistön tunnettuutta ja tuodaan reitit ja luontokohteet tiedoksi sekä etukäteen tutustuttavaksi. Hankkeessa halutaan kannustaa niin paikallisia kuin alueella matkailevia lähtemään reiteille.  Näille sivuille olemme koonneet vinkkejä erilaisista reiteistä ja mielenkiintoisista taukopaikoista sekä palveluista reitistön alueella.

Syksystä 2022 lähtien hankkeessa painotetaan Kuuden tähden reitistön varrella tarjottavien palveluiden tuotteistamista ja innostetaan alueen yrittäjiä ja muita toimijoita ideoimaan ja kehittämään palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille. Palveluntuottajiksi kannustetaan niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin.

Kuuden tähden reitistö -hankeperheen projektipäällikkönä toimii Emilia Etula. Mukana hankkeessa ovat kaikki reitistöalueen paikkakunnat eli Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri sekä Alajärvi Lehtimäen reittien osalta.

Tutustu tästä Kuuden tähden reitteihin ja suunnittele oma luontoelämyksesi!


Lisätietoja Kuuden tähden reitistö -hankkeista:
projektipäällikkö Emilia Etula
puh. 050 466 3558
emilia.etula@fasadi.com